Porady on-line
Jeśli masz problem z przemocą i szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego - napisz do nas! Porady są udzielane anonimowo i bezpłatnie.

Doświadczam przemocy
Doświadczasz przemocy i chcesz dowiedzieć się co możesz zrobić aby wyjść z tej sytuacji?

Jestem świadkiem przemocy
Jeśli w otoczeniu obserwujesz zdarzenia przemocy to stajesz się świadkiem przestępstwa. Masz poczucie, że powinieneś coś zrobić, ale nie wiesz jak możesz pomóc?

Mówią, że stosujesz przemoc
Niezależnie od tego od jak dawna stosujesz przemoc, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na podjęcie próby wyjścia z pułapki. Możesz nauczyć się żyć bez przemocy.

Krzywdzone dzieci
Potocznie twierdzi się, że „rodzicielskie lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”, w pełni akceptując je jako metodę przynoszącą pozytywne efekty, ale krzywdzenie dzieci jest przemocą.

Co to jest przemoc?
Drukuj

Przemoc w rodzinie to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie lub zaniechanie działania wobec osoby bliskiej, naruszające jej prawa i dobra osobiste oraz powodujące cierpienie i szkody psychiczne, fizyczne lub materialne. W Polsce przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo:

Art. 207 Kodeksu Karnego
„(...) Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (...) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy (...) do 12 lat.”

Rodzaje i formy przemocy

Przemoc fizyczna - naruszenie nietykalności fizycznej
 • szarpanie, kopanie
 • popychanie, krępowanie ruchów
 • policzkowanie, ciągnięcie za włosy, duszenie
 • przypalanie papierosem, polewanie substancjami żrącymi
 • bicie ręką, pięścią, z użyciem przedmiotów
 • nie zapewnianie koniecznej pomocy medycznej, bezpieczeństwa
Przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej
 • poniżanie, wyśmiewanie
 • wyzywanie, ciągłe krytykowanie
 • oskarżanie, grożenie, szantażowanie
 • ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi
 • ograniczanie snu, pożywienia, schronienia
 • wmawianie choroby psychicznej
Przemoc seksualna – naruszenie intymności
 • gwałt
 • wymuszanie pożycia seksualnego
 • wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych
 • dotykanie miejsc intymnych
 • zmuszanie do współżycia z osobami trzecimi
 • wyśmiewanie preferencji seksualnych
Przemoc ekonomiczna – naruszenie własności
 • odmawianie pieniędzy na utrzymanie, odbieranie zarobionych pieniędzy
 • kontrolowanie wszystkich wydatków
 • zakazywanie podjęcia pracy zarobkowej
 • niszczenie rzeczy, kradzież, sprzedawanie wspólnych rzeczy bez uzgodnienia
 • zmuszanie do zaciągania kredytów
 • uniemożliwianie dostępu do mieszkania, kuchni, łazienki, itp.
Związki oparte na przemocy cechuje szczególna dynamika. Przemoc w rodzinie przebiega w charakterystycznych dla niej trzech fazach, składających się na powtarzający się cykl: faza budowania napięcia, epizodu przemocy fizycznej oraz fazy skruchy, czyli tzw. „miodowego miesiąca”

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Może prowadzić do uszkodzeń ciała, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie patrzenia na siebie, sprawcę i osoby z otoczenia. U kobiet długotrwale doświadczających przemocy często dochodzi do wykształcenia się złożonego zespołu stresu pourazowego (charakteryzującego się stanami nadmiernego pobudzenia, poczuciem bezradności, niskiej własnej wartości, skłonnościami autodestrukcyjnymi) oraz wyuczonej bezradności, czyli stanu poddania się, rezygnacji z działań, niewiary we własne siły i sprawczość, wynikającego z przekonania, że cokolwiek się zrobi, nie będzie to miało żadnego znaczenia. Osoba doświadczająca długotrwałej przemocy nie wierzy, że jakiekolwiek działania mogą zmienić jej położenie.

Większość osób doświadczających przemocy milczy ze wstydu, uważając, że zasłużyły na taki a nie inny los. Panuje przeświadczenie, iż same są winne takiemu traktowaniu. Boją się sprawcy, żyją w strachu i nie chcą poprzez swoje działanie narażać się na jeszcze większe akty przemocy.
Zobacz także
Pomoc w Twojej okolicy:
Policja
 • 112 (tel. alarmowy)
 • 997 (tel. alarmowy)
 • (22) 603 72 22 (tel. zaufania)
 • (22) 603 72 55 lub 56
  (dyżur telefoniczny – Wola)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
 • (22) 632 01 25
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • (22) 837 55 59
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wola
 • (22) 631 26 92