Porady on-line
Jeśli masz problem z przemocą i szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego - napisz do nas! Porady są udzielane anonimowo i bezpłatnie.

Doświadczam przemocy
Doświadczasz przemocy i chcesz dowiedzieć się co możesz zrobić aby wyjść z tej sytuacji?

Jestem świadkiem przemocy
Jeśli w otoczeniu obserwujesz zdarzenia przemocy to stajesz się świadkiem przestępstwa. Masz poczucie, że powinieneś coś zrobić, ale nie wiesz jak możesz pomóc?

Mówią, że stosujesz przemoc
Niezależnie od tego od jak dawna stosujesz przemoc, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na podjęcie próby wyjścia z pułapki. Możesz nauczyć się żyć bez przemocy.

Krzywdzone dzieci
Potocznie twierdzi się, że „rodzicielskie lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”, w pełni akceptując je jako metodę przynoszącą pozytywne efekty, ale krzywdzenie dzieci jest przemocą.

Jestem świadkiem przemocy
Drukuj

Najwyższy czas aby przestać akceptować mit o „pilnowaniu własnych spraw”. Jeśli w otoczeniu obserwujesz zdarzenia przemocy to stajesz się świadkiem przestępstwa. Masz poczucie, że powinieneś coś zrobić, ale nie wiesz jak możesz pomóc?

Nie zastanawiaj się, czy masz prawo do ingerowania w czyjeś życie rodzinne. Być może jesteś jedyną osobą, która widzi problem i może pomóc osobie doświadczającej przemocy. Być może dzięki Tobie zostanie uratowane czyjeś życie lub zdrowie. Masz moralny i prawny obowiązek podjąć działania. Twoje milczenie to zgoda na przemoc.

Prawo nakłada na wszystkich społeczny obowiązek zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (art. 304 § 1 k.p.k.).

Jeżeli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu dochodzi do przemocy, nie musisz mieć co do tego pewności. Najważniejsze to powiadomić o tej sytuacji dzielnicowego odpowiedzialnego za Twój rejon lub instytucję zajmującą się pomocą osobom doświadczającym przemocy, a jej pracownicy podejmą działania i sprawdzą zasadność zawiadomienia.

Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajdują się takie placówki. Należą do nich:
 • Policja
 • Prokuratura
 • Służba Zdrowia
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Organizacje pozarządowe

Listę placówek i instytucji zajmujących się pomocą osobom doświadczającym przemocy na Woli znajdziesz tutaj.

Po prawej stronie znajdziesz listę najważniejszych telefonów alarmowych oraz telefonów do osób odpowiedzialnych za konkretny adres na Woli.

Porozmawiaj z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie, ona musi chcieć wyjść tej sytuacji. Zachęć ją do podjęcia działań i wskaż miejsca w których może uzyskać pomoc. Przekonaj ją, że stosowanie przemocy jest przestępstwem. Pokaż, że prawo jest po jej stronie.

Jeśli jesteś świadkiem krzywdzenia dziecka:
 • Pamiętaj, że przemocą są nie tylko akty agresji, przynoszące przemoc fizyczną, nie tylko siniaki, zadrapania, oparzenia, Przemoc to także zaniedbywanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, które prowadzi do cierpienia
 • Zgłoś się do szkoły, do której uczęszcza dziecko. Przedstaw dyrekcji lub pedagogowi szkolnemu swoje podejrzenia, opowiedz o swoich obserwacjach
 • Jeśli problem dotyczy małego dziecka, zgłoś swoje podejrzenia w ośrodku zdrowia, gdzie przyjmuje lekarz pediatra. Specjalista może, przy okazji bilansu lub konsultacji, dokonać oględzin dziecka pod kątem przemocy fizycznej i psychicznej

Więcej informacji o tym jak możesz pomóc osobom doświadczającym przemocy uzyskasz tutaj.

Pamiętaj, że odpowiednio szybka reakcja i wczesna interwencja może powstrzymać przemoc oraz złagodzić jej negatywne skutki.
Zobacz także
Pomoc w Twojej okolicy:
Policja
 • 112 (tel. alarmowy)
 • 997 (tel. alarmowy)
 • (22) 603 72 22 (tel. zaufania)
 • (22) 603 72 55 lub 56
  (dyżur telefoniczny – Wola)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
 • (22) 632 01 25
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • (22) 837 55 59
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wola
 • (22) 631 26 92