Porady on-line
Jeśli masz problem z przemocą i szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego - napisz do nas! Porady są udzielane anonimowo i bezpłatnie.

Doświadczam przemocy
Doświadczasz przemocy i chcesz dowiedzieć się co możesz zrobić aby wyjść z tej sytuacji?

Jestem świadkiem przemocy
Jeśli w otoczeniu obserwujesz zdarzenia przemocy to stajesz się świadkiem przestępstwa. Masz poczucie, że powinieneś coś zrobić, ale nie wiesz jak możesz pomóc?

Mówią, że stosujesz przemoc
Niezależnie od tego od jak dawna stosujesz przemoc, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na podjęcie próby wyjścia z pułapki. Możesz nauczyć się żyć bez przemocy.

Krzywdzone dzieci
Potocznie twierdzi się, że „rodzicielskie lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”, w pełni akceptując je jako metodę przynoszącą pozytywne efekty, ale krzywdzenie dzieci jest przemocą.

Przemoc - co możesz zrobić?
Drukuj

W tym dziale znajdują się informacje dla osób uwikłanych w problem przemocy, które chcą zrobić pierwszy krok aby wyjść z tej sytuacji.

Osoby doświadczające przemocy znajdą tutaj podstawowe informacje o prawach jakie im przysługują oraz o tym co powinny zrobić aby przerwać stosowanie wobec nich przemocy, i kto im może w tym pomóc.

Sprawcy przemocy powinni być świadomi tego, że ponoszą pełną odpowiedzialność za czyny których się dopuszczają i że mają szansę nauczyć się żyć bez przemocy.

Bardzo ważna rolę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pełnią świadkowie przemocy. Wrażliwość na problem przemocy powinna skutkować podjęciem działań w celu ograniczenia zjawiska przemocy w otoczeniu. Jeśli jesteś świadkiem przemocy, szczególnie wobec mały dzieci, znajdziesz tutaj informacje dotyczące działań, które powinieneś podjąć.

Pomoc w Twojej okolicy:
Policja
  • 112 (tel. alarmowy)
  • 997 (tel. alarmowy)
  • (22) 603 72 22 (tel. zaufania)
  • (22) 603 72 55 lub 56
    (dyżur telefoniczny – Wola)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
  • (22) 632 01 25
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  • (22) 837 55 59
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wola
  • (22) 631 26 92