Porady on-line
Jeśli masz problem z przemocą i szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego - napisz do nas! Porady są udzielane anonimowo i bezpłatnie.

Doświadczam przemocy
Doświadczasz przemocy i chcesz dowiedzieć się co możesz zrobić aby wyjść z tej sytuacji?

Jestem świadkiem przemocy
Jeśli w otoczeniu obserwujesz zdarzenia przemocy to stajesz się świadkiem przestępstwa. Masz poczucie, że powinieneś coś zrobić, ale nie wiesz jak możesz pomóc?

Mówią, że stosujesz przemoc
Niezależnie od tego od jak dawna stosujesz przemoc, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na podjęcie próby wyjścia z pułapki. Możesz nauczyć się żyć bez przemocy.

Krzywdzone dzieci
Potocznie twierdzi się, że „rodzicielskie lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”, w pełni akceptując je jako metodę przynoszącą pozytywne efekty, ale krzywdzenie dzieci jest przemocą.

Pomoc na Woli
Drukuj

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

Ulica: ul. Kocjana 3
Kod pocztowy: 01-473
Nr telefonu: (22) 328 64 73 lub 76 (kuratorzy ds. rodzinnych), (22) 328 64 42  (kuratorzy ds. karnych)
Nr faksu: (22) 328 64 72 (kuratorzy ds. rodzinnych), (22) 328 64 43 (kuratorzy ds. karnych)
Jak dojechać: zobacz
Kuratorzy sądowi wykonują prawomocne orzeczenia sądu w sprawach karnych i rodzinnych. Oznacza to, że kurator nie świadczy pomocy w sytuacjach nagłych i nie prowadzi działań interwencyjnych do czasu wydania przez sąd orzeczenia w danej sprawie.

Kuratorzy sprawują dyżury w sądzie podczas których przyjmują interesantów tj. osoby objęte dozorem lub nadzorem kuratora, członków ich rodzin, osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby zwalniane z zakładów karnych. Grafik dyżurów kuratorów i szczegółowe godziny przyjęć interesantów dostępny jest na stronie www.warszawa.so.gov.pl/iv-zespol-kuratorskiej-sluzby-sadowej.html (kuratorzy ds. karnych) i www.warszawa.so.gov.pl/vi-zespol-kuratorskiej-sluzby-sadowej.html (kuratorzy ds. rodzinnych).

Kuratorzy sądowi wykonują swoje obowiązki w sprawach karnych (kuratorzy dla dorosłych) oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich (kuratorzy rodzinni).

Najważniejsze zadania dla kuratora dla dorosłych:
 • sprawowanie dozorów nad osobami skazanymi oddanymi pod dozór oraz kontrola obowiązków nałożonych przez sąd
 • pomoc i wsparcie osoby dozorowanej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych
 • udzielanie pomocy postpenitencjarnej
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu
 • nadzór nad wykonaniem kary ograniczenia wolności (praca na cele społeczne)
 • inne zadania
Najważniejsze zadania dla kuratora rodzinnego i nieletnich:
 • sprawowanie nadzoru nad rodzinami, rodzinami zastępczymi, udzielanie pomocy w wychowaniu małoletnich
 • sprawowanie nadzoru nad nieletnimi
 • sprawowanie nadzoru nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego
 • inne zadania
Wykonując swoje obowiązki kuratorzy mogą również:
 • występować z wnioskiem do sądu o nałożenie obowiązków, udzielenie lub odwołanie warunkowego zwolnienia, zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru, o orzeczenie kary zastępczej – kurator dla dorosłych
 • występować o uchylenie lub zmianę orzeczonego środka w sprawach nieletnich, zmianę sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej (np. przez umieszczenie dziecka placówce opiekuńczo-wychowawczej), umorzenie postępowania opiekuńczego (jeśli sytuacja rodziny poprawiła się i jest stabilna) – kurator rodzinny i nieletnich
 • powiadamiać sąd rodzinny w przypadku podejrzenia krzywdzenia, czy zaniedbywania dzieci – kurator dla dorosłych
 • powiadamiać prokuraturę i policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Osoby pozostające pod dozorem lub nadzorem oraz ich rodziny mogą liczyć również na:
 • poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemocy i pokrzywdzonych przestępstwem (pomoc w sporządzaniu pism)
 • pomoc osobom pokrzywdzonych w znalezieniu miejsc, w których mogą znaleźć schronienie, wsparcie psychologiczne oraz inną pomoc
 • motywowanie sprawcy przemocy do podjęcia terapii (w tym uzależnień) lub uczestnictwa np. w programach edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy
 • udzielanie pomocy finansowej z funduszu pomocy postpenitencjarnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin


Pomoc w Twojej okolicy:
Policja
 • 112 (tel. alarmowy)
 • 997 (tel. alarmowy)
 • (22) 603 72 22 (tel. zaufania)
 • (22) 603 72 55 lub 56
  (dyżur telefoniczny – Wola)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
 • (22) 632 01 25
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • (22) 837 55 59
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wola
 • (22) 631 26 92