Porady on-line
Jeśli masz problem z przemocą i szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego - napisz do nas! Porady są udzielane anonimowo i bezpłatnie.

Doświadczam przemocy
Doświadczasz przemocy i chcesz dowiedzieć się co możesz zrobić aby wyjść z tej sytuacji?

Jestem świadkiem przemocy
Jeśli w otoczeniu obserwujesz zdarzenia przemocy to stajesz się świadkiem przestępstwa. Masz poczucie, że powinieneś coś zrobić, ale nie wiesz jak możesz pomóc?

Mówią, że stosujesz przemoc
Niezależnie od tego od jak dawna stosujesz przemoc, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na podjęcie próby wyjścia z pułapki. Możesz nauczyć się żyć bez przemocy.

Krzywdzone dzieci
Potocznie twierdzi się, że „rodzicielskie lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”, w pełni akceptując je jako metodę przynoszącą pozytywne efekty, ale krzywdzenie dzieci jest przemocą.

Wolska Koalicja
Drukuj

W tym dziale znajdują się informacje dotyczące funkcjonowania Wolskiej Koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wolską Koalicję stanowią przedstawiciele instytucji, służb i organizacji zaangażowanych w tworzenie systemu współpracy, której celem jest pomoc mieszkańcom Dzielnicy Wola m.st. Warszawy uwikłanym w przemoc. Wolska Koalicja powstała, ponieważ wieloletnie doświadczenia pokazują, że skuteczna pomoc i współpraca wymaga skoordynowanych działań umożliwiających korzystanie z wzajemnych doświadczeń, uprawnień i kompetencji.

Wszelkie zapytania związane z działaniami Wolskiej Koalicji prosimy kierować na adres: wolska.koalicja@wola.waw.pl

Pomoc w Twojej okolicy:
Policja
  • 112 (tel. alarmowy)
  • 997 (tel. alarmowy)
  • (22) 603 72 22 (tel. zaufania)
  • (22) 603 72 55 lub 56
    (dyżur telefoniczny – Wola)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
  • (22) 632 01 25
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  • (22) 837 55 59
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wola
  • (22) 631 26 92