Porady on-line
Jeśli masz problem z przemocą i szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego - napisz do nas! Porady są udzielane anonimowo i bezpłatnie.

Doświadczam przemocy
Doświadczasz przemocy i chcesz dowiedzieć się co możesz zrobić aby wyjść z tej sytuacji?

Jestem świadkiem przemocy
Jeśli w otoczeniu obserwujesz zdarzenia przemocy to stajesz się świadkiem przestępstwa. Masz poczucie, że powinieneś coś zrobić, ale nie wiesz jak możesz pomóc?

Mówią, że stosujesz przemoc
Niezależnie od tego od jak dawna stosujesz przemoc, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na podjęcie próby wyjścia z pułapki. Możesz nauczyć się żyć bez przemocy.

Krzywdzone dzieci
Potocznie twierdzi się, że „rodzicielskie lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”, w pełni akceptując je jako metodę przynoszącą pozytywne efekty, ale krzywdzenie dzieci jest przemocą.

Kampania "Stop przemocy na Woli"
Drukuj

”Stop przemocy na Woli” to kampania społeczna zainicjowana w 2009 roku przez Wolską Koalicję na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Adresatami akcji są mieszkańcy Dzielnicy Wola, a głównym jej założeniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez zwiększenie ich zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy, oraz poszerzenie poziomu wiedzy na temat przemocy domowej, w szczególności sposobów postępowania w przypadkach stosowania przemocy.

Jako pierwszy, zdecydowaliśmy się poruszyć problem krzywdzenia dzieci. Krzyki i płacz za ścianą, mogące świadczyć o aktach przemocy to odgłosy nie wzbudzające już zaniepokojenia o los drugiej osoby, często wywołujące zniecierpliwienie i irytację wśród sąsiadów, bo przeszkadzają w codziennych, domowych czynnościach. Gdy wreszcie zapada cisza, sąsiedzi mogą odetchnąć z ulgą, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że w mieszkaniu obok mogło dojść do tragedii. Często brak reakcji wiąże się również z brakiem wiedzy, zarówno na temat przemocy domowej oraz o instytucjach którym należy zgłaszać podejrzenia o stosowaniu przemocy.

W grudniu 2009 do skrzynek mieszkańców Woli trafiły pierwsze ulotki informacyjne dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Na ulotkach znajdowały się telefony alarmowe do głównych instytucji (Policja i Ośrodek Pomocy Społecznej), do których należy zgłaszać przypadki, kiedy istnieje podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone.

Impulsem do przeprowadzenia tej akcji były m.in. opublikowane wyniki badań „Barometr warszawski” zrealizowane przez Centrum Badań Opinii Społecznej. Wynika z nich, że większość warszawiaków nie akceptuje przemocy lecz jednocześnie wstrząsająco dużo osób bo aż 67%, które podejrzewają lub wiedzą, że dziecko jest krzywdzone nie podejmuje żadnych działań.

Rozpoczynając kampanię „Stop przemocy na Woli” chcemy wpłynąć na postawy społeczne mieszkańców Woli i uwrażliwić ich na problem występowania przemocy.

Wolska Koalicja na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to instytucje i organizacje działające i współpracujące w celu przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola.
Zobacz także
Pomoc w Twojej okolicy:
Policja
  • 112 (tel. alarmowy)
  • 997 (tel. alarmowy)
  • (22) 603 72 22 (tel. zaufania)
  • (22) 603 72 55 lub 56
    (dyżur telefoniczny – Wola)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
  • (22) 632 01 25
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  • (22) 837 55 59
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wola
  • (22) 631 26 92